Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2017

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2. παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την Φθινοπωρινή Έκθεση 2017 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.