Δραστηριότητες

Θέσεις του Ε.Δ.Σ. αναφορικά με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Θέσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

H Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021.

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του ΜΠΔΣ 2022-2025

Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025.

Η Γνώμη του ΕΔΣ πάνω στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2024

 

Η Γνώμη του ΕΔΣ πάνω στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2024

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021.