Δραστηριότητες

Γνώμη επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 (Σεπτεμβρίου)

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου του Συμπληρωματ

Γνώμη επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου του Συμπληρωματ

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2024 – 2026

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, στο πλαίσιο των

Γνώμη επί του Σχεδίου του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023

Γνώμη επί του Σχεδίου του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

Γνώμη επί του δεύτερου συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Γνώμη επί του δεύτερου συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2022