Δραστηριότητες

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2024

Γνώμη επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου του Συμπληρωματ

Γνώμη επί του Σχεδίου του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), σύμφωνα με τo άρθρο 2, παρ.

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, σύμφωνα με το Ν.

Γνώμη επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 (Σεπτεμβρίου)

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου του Συμπληρωματ

Γνώμη επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου του Συμπληρωματ