Δραστηριότητες

Εαρινή Έκθεση, Ιούνιος 2022

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 4270/2014, δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2022 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2021 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Εαρινή Έκθεση, Μάιος 2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2021 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2020

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2020 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Εαρινή Έκθεση, Ιούνιος 2020

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2019

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2019 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.