Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ομιλία της προέδρου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου στο 8o Delphi Economic Forum

Αναστασία Μιαούλη: Η δημοσιονομική συνέπεια οδηγεί στη δυνατότητα ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων.

Γνώμη επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2024 – 2026

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, στο πλαίσιο των

Μνημόνιο Συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψαν σήμερα μνημόν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ