Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εαρινή Έκθεση, Μάιος 2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2021 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των "δαπανών COVID-19" στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των δαπανών "COVID-19" στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Η Γνώμη του ΕΔΣ πάνω στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2024

 

Η Γνώμη του ΕΔΣ πάνω στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2024

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ