Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Yπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Φθινοπωρινή Έκθεση,Δεκέμβριος 2022

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ.

Γνώμη επί του Σχεδίου του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023

Γνώμη επί του Σχεδίου του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ