Δραστηριότητες

Do confidence indicators lead economic activity? The case of Greece.

 

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκτίμηση του παραγωγικού κενού της ελληνικής οικονομίας: Μια ανάλυση ευαισθησίας

Ένα Διανυσματικό Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών για την Ελληνική Οικονομία

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Υπόδειγμα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ  χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων.