Δραστηριότητες

Ανάλυση της δυναμικής του χρέους σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική: Η ελληνική περίπτωση

Do confidence indicators lead economic activity? The case of Greece.

 

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκτίμηση του παραγωγικού κενού της ελληνικής οικονομίας: Μια ανάλυση ευαισθησίας

Ένα Διανυσματικό Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών για την Ελληνική Οικονομία

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Υπόδειγμα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, Ιούλιος 2017