Δραστηριότητες

Ένα Διανυσματικό Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών για την Ελληνική Οικονομία

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Υπόδειγμα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ Ιούλιος 2017

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ  χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων.

Δυνητικό Προϊόν της Ελληνικής Οικονομίας

Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το δυνητικό ΑΕΠ και το παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας.