Δραστηριότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημοσιοποιεί το Τριμηνιαίο Δελτίο με τίτλο "Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές εξελίξεις" (Τεύχος 2).

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23/06/2017

ΔΤ

Δημοσιοποίηση της Αξιολόγησης των Μακροοικονομικών και Δημοσιονομικών Προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμο

Δελτίο Τύπου Γνώμης ΕΔΣ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017

             22/11/2016

ΔΤ Εξαμηνιαίας Έκθεσης, Νοέμβριος 2016

Το ΕΔΣ δημοσίευσε στις 8 Νοεμβρίου 2016 την πρώτη Εξαμηνιαία Έκθεση για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.