Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ Ιούλιος 2017