Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2019

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2019 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.