Στελέχωση

Το προσωπικό του Ε.Δ.Σ. επιλέγεται από το Δ.Σ. μεταξύ υποψηφίων που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα ως προς την εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία τους. Το επιστημονικό προσωπικό του Ε.Δ.Σ. κατανέμεται σε δύο τομείς, τα δημόσια οικονομικά και τα μακροοικονομικά.

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

Αξιόγλου Χρήστος
Δημητρίου Δημήτριος
Παππάς Αναστάσιος

Επιστημονικό προσωπικό

Γκράμμης Απόστολος
Σιδηροπούλου Παρασκευή
Σχοινάς Χρήστος
Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα

Διοικητικό προσωπικό

Κουτρουμπή Μαρία
Μπερμπερίδης Τιμόθεος
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Χρονοπούλου Δήμητρα